Υπηρεσίες

Οικονομικές, λογιστικές & φοροτεχνικής φύσεως υπηρεσίες

Υπηρεσίες υποστήριξης σε εργατικά θέματα

service3

  • Υπολογισμός μισθοδοσίας
  • Υποστήριξη και ενημέρωση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
  • Υποβολή καταστάσεων σε Επιθεώρηση εργασίας, Ασφαλιστικά ταμεία
  • Κατάρτιση προϋπολογισμών
  • Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού
  • Ειδικές εκτυπώσεις ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη